Alături de rolul lor funcțional, lucarnele au și o latură estetică, determinată de grija cu care au fost proiectate și ornate.

berthelot casa 15 Aceeași lucarnă văzută din față

 lucarna gen berthelot casa 15

Set de trei lucarne cu ornamente simple, diferite.

lucarne gen berthelot

LUCARNE (TH AMAN)Lucarnă ovală bogat ornată.