Articolul demonstrativ (adjectival) însoțește un adjectiv sau un număr făcând legătura dintre aceste părți de vorbire și substantivul pe care îl determină.

Iarna cea geroasă  – adjectiv

Elevii cei dintâi    – numeral

Ștefan cel Mare     – adjectiv

Articolul se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul determinat de adjectiv sau numeralul pe care-l însoțește.

OBSERVAȚII  articolul demonstrativ  cel, cea, cei, cele  se poate confunda cu formele scurte ale pronumele demonstrativ de depărtare care are aceleași forme.

Pentru a evita confuzia, trebuie știut că:

1.      Atunci când cel, cea, cei, cele  sunt urmate de un atribut substantival prepozițional, ele sunt pronume demonstrative:

cea cu cartea a reușit

2.      Atunci când sunt urmate de un atribut adverbial, ele sunt pronume demonstrative:

cel de acolo este al meu

3.      Atunci când sunt urmate de o propoziție atributivă, ele sunt pronume demonstrative:

 Am văzut pe cel/ ce-mi era drag./

Ca marcă a substantivului, articolul ajută la substantivizarea celorlalte părți de vorbire

(adj) leneș – (sbst) leneșul/ un leneș

(nr.) doi – (sbst) doiul/ un doi