Articolul hotărât propriu-zis se deosebește de celelalte articole prin prin faptul că el nu apare ca un cuvânt de sine stătător, ci se alipește la sfârșitul cuvântului.

Numai articolul hotărât  lui  poate apărea ca un cuvânt separat, dar numai înaintea substantivelor proprii masculine, nume de persoane.

   lui Ion, lui Andrei

sau substantive feminine nume de persoane care se termină în consoană sau altă vocală decât cea consacrată –a

  lui Carmen, lui Jeni

Articolul hotărât individualizează substantivul și are un rol important în declinarea articulată a substantivului pentru că face posibilă deosebirea dintre cazurile   N / Ac şi G / D