Articolul nehotărât este întotdeauna proclitic și are rolul de a preciza obiectul denumit.  El nu stă întotdeauna pe lângă substantivul pe care îl însoțește; uneori între el și substantiv apar alte cuvinte

Ex.  o harnică albină

OBSERVAȚII  Când analizați substantivul, articolul nehotărât se ia întotdeauna cu substantivul pe care îl determină, indiferent de poziția lui.

Articolul nehotărât un, o se confundă adeseori cu numeralul cardinal sau cu adjective pronominale negative.

Când cuvintelor un  și  o  li se opune un numeral, acestea sunt numerale.

                         O fată trece strada, iar două au rămas în parc.