Există o serie de cuvinte, indiferent de categoria lor gramaticală, care ridică probleme de utilizare, fie în scris fie în vorbire.  Printre acestea se numără:

DA NU
acompaniază

adaos

agreare

acompaniează

adaus

agreere

a-i trăsni cuiva prin cap a-i trăsni cuiva în cap
l-au arestat pe președintele companiei au arestat președintele companiei
amândurora amândorura
altcumva

aldămaş

alcumva

adălmaş

anticameră (calchiere din franceză antichambre)

adineauri

anticameră

adineaori

adjutant ajutant
 a achiesa (a consimți în mod tacit)  a achesa
așază așează
ansamblu asamblu
a asambla a asambla
antrepozit antepozit
antrepriză

apolinic (luminos, echilibrat)

antepriză

apolonic

atașază atașează
bancnotă

balonzaid

bacnotă

balonzaider

a bate a bătea
bunăvoință bună voință //   bună-voință
a se calcifia a se calcifica
capot capod
casierie casierie
cearșaf

cangrenă

chiuvetă

cearceaf

gangrenă

ghiuvetă//ghivetă

cofraj

cogeamite

contingent

cofrag

gogeamite

contigent

eu creez eu creiez
cu condiția să cu condiția dacă
contrar

conclusiv

contrariu

concluziv

copiez copiează
concediind

a curăța

concediând

a curăți

o dată pe zi o dată în zi
definitoriu

deconspira

disident

distructiv

a se dumeri

echinocțiu

erbivor

definitor

desconspira

dizident

destructiv

a se dumiri

echinox

ierbivor

expediază

excavator

expediează

escavator

este de preferat este de preferabil
(voi) faceți

filigran

(voi) făceți

filigram

ghips

glonț

greșeală

gips

glonte

greșală

ilaritate

impiegat

a incrimina

ingurgita (a)

hilaritate

împiegat // impegat

a încrimina

îngurgita (a)

inocula (a)

incrustație

inveterat (învechit)

Istanbul

înocula (a)

încrustație

înveterat

Istambul

el îngraşă el îngraşe
noi îngrăşăm noi îngrăşem
în caz că în caz dacă
în ipoteza că

înșală

în ipoteza dacă

înșeală

luat (a) loat (a)
maximum

maiou

mărfar

maxim

maieu

marfar

nuanța (a) noanța (a)
obligatoriu obligatoriu
ouăle ouălele
să perii

parodontoză

pelegrin

petic

piuneză

să peri

paradontoză

peregrin

petec

pioneză

premiază

plebiscit

plastilină

prezumție

premiează

plebiscit

plastelină

prezumpție

salariu

sacrosanct (sacru)

salar

sacrosant

serviciu servici
sanatoriu sanator
somptuoasă somptoasă
trimite trimete
tobogan topogan
transcendental

teniși

transcedental

teneși

vigoare viguare
 vistierie  visterie
 vodcă  votcă
 (să) zgârii  (să) zgâri