Personaj complex realizat în antiteză cu bătrânul plăieș moldovean, Sobieski, regele Poloniei, este caracterizat prin două planuri:

  • primul plan reliefează trăsăturile de caracter
  • al doilea plan releveu sufletești

Încă din primul episod cea mai importantă trăsătură de caracter se vădește ar fi trufia, mânată de orgoliu. Astfel acest rege în floarea vârstei mâhnit de înfrângerea suferită se considera a fi mântuitorul Vienei.

Din această trufie se naște ideea de a

cuceri Cetatea Neamțului ideea alimentată de lingușeală lui Pototki care era sigură că va cuceri cetatea. Din dorința de a cuceri ceva se naște superficialitatea în aprecierea ajusta situației el va hotărî pe negândite să înceapă o operațiune riscantă deși hatmanul Iablonovski îl sfătuiește să își urmeze mai departe drumul.

Același orgoliu nesăbuit îl împinge pe Sobieski să nu renunțe la luptă cu toate pierderile suferite. Incapabil să stăpânească mînia la vederea celor 6 Ploiești și rămași în viață regele de un ordin necugetat spânzurați decizia executării plăieșilor va fi revocată în final la sfaturile aceluiași hatman iablonovski pentru a nu știrbi imaginea viitoare.

Sobieski omul trece printr-o serie de stări sufletești care i se citesc pe chip. Mai întâi este posomorât, gânditor necăjit apoi supărat și necăjit, iar fața i se înseninează la gândul că va cuceri cetatea. La vederea numărului mic de plăieși, devine turbat de mânie apoi posomorât și mânios ajunge să se însenineze atunci când se hotărăște să îi cruțe pe plăieși gândindu-se  la imaginea sa.