Skip to main content

Alternanțe fonetice la verbe

ALTERNANȚE VOCALICE a/ă   arată/ arăt a/e    vadă/ vede ă/e    văd / vezi; apăs/ apeși â/i     vând / vinzi e/ea    leg/ leagă; secă/ seacă o/oa    scot/ scoate a/ă/â   rămase/ rămăsei/ rămâne o/oa/u   joc/ joacă/ jucăm ALTERNANȚE CONSONANTICE d/z     văd/ văzui d/zi      prind/prinzi g/ğ      rog/ rogi k/č       fac/ faci t/ţ         scot/ scoțând t/ţi        bat/ bați […]

Cacofonia

Cacofonia reprezintă asocierea neplăcută de sunete. Acestea nu trebuie să fie doar ca M-am dus la Laura. I-am trimis cartea lu’ Lucia Eu, ca cartograf, am întocmit multe hărți. Modalități de evitare a cacofoniei prin intercalarea unor cuvinte – M-am dus la prietena/colega/amica mea, Laura Eu, în calitate de cartograf/ca și cartograf prin realizarea corectă […]

Accentul în limba română

Tipuri de accent pe ultima silabă [accent oxiton] – popór, topór, măséa, debará pe penultima silabă [accent  paroxiton] – cásă,  másă, scáun, blúză, búrsă, fústă, frúnte, róșu, ápă, cárte pe antepenultima silabă [accent  proparoxiton] – áncoră, cámeră, répede, márgine, pásăre Cele mai multe cuvinte românești au accent pe penultima silabă (paroxiton). Cuvintele derivate cu sufixe […]

Hiatul

Două vocale alăturate aflate în silabe diferite alcătuiesc un h i a t. EXEMPLE: real – re–al  ea  nu formează un diftong, deoarece ele apar în silabe separate. lăuda  –  lă–u-da cereale  –  ce-re–a-le creație  –   cre–a-ți-e poet  –  po–et luăm  –  lu–ăm întotdeauna  –  în-tot-dea–u-na idee  –  i-de–e poezie  –  po–e-zi–e astronaut  –  a-stro-na–ut […]

Triftongi

Grupul de sunete alcătuit din două semivocale și o vocală pronunțate în aceeași silabă se numește t r i f t o n g. eau – beau, vreau, ziceau, țineau eoa – leoarcă iau – iau, trăiau iai – biruiai ioa – creioane, aripioară, lăcrămioare, inimioară iii – pustiii oai – leoaică, lupoaică ATENȚIE În […]

Diftongi

Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o semivocală se numește d i f t o n g. Diftongul formează o singură silabă. ai – mai, scai, rai, haiduci, taică au – dau, iau âu – pârâu, frâu, grâu ău – tău, său, ferăstrău, dulău ăi – căi, văi, răi, flăcăi ea – deal, teacă, […]

Sunetele limbii române

VOCALE sunete care se rostesc fără ajutorul altor sunete și pot alcătui singure silabe: a, ă, e, i, î, o, u SEMIVOCALE sunete asemănătoare cu vocalele, dar care nu se pot rosti singure și nu pot forma singure silabă: e, i, o, u merg – „e” este vocală meargă – „e” este semivocală (când avem […]

 
Vreau sa reusesc