Skip to main content

Glosar economic de abreviere D

D./ df  <  draft  =  cambie, trată; reducere d & s  <  demand and supply  =  cerere și ofertă Design  <  designate  =  a desemna, a destina              <  designated  =  desemnat, destinat              <  designation  =  destinație, desemnare DOS  <  depot of supply  =  depozit de aprovizionare doub  <  double  = dublu, îndoit Doz/ […]

Glosar economic englez român de abrevier

c. < clearance = (com.) soldare, lichidare                         (ec.) achitarea taxelor vamale, cliring C.A. < chartered accountant = contabil autorizat          < chief accountant = contabil șef         < controller of accounts = controlor/ inspector de conturi C/A  <  capital account = evidența capitalului de bază C/A  <  credit account = evidența creditului; credit; cont […]

Glosar englez-român abrevieri – economic

A < accepted = acceptat, adoptat; în concordanță <  acquittance = chitanță ab < about = aproximativ, circa accy < accordingly = 1. în consecință, 2. corespunzător A/cs Pay < accounts payable = evidența creditorilor A/cs Rec <  accounts receivable = evidența debitorilor Act < actuary = statistician actg < accounting = contabilitate, evidență contabilă/contabil […]

 
Vreau sa reusesc