Skip to main content

Texte analizate

“Nu ştiu¹/  alţiicum sunt²/, dar eu³/, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti, la stâlpul hornului4/ unde lega mama o şfară cu motocei la capăt5/, de crăpau mâţele jucându-se cu ei6/, la prichiciul vetrei cel humuit4/, de care mă ţineam7/ când începusem a merge copăcel8/, la cuptiorul4/ pe care mă […]

Texte analizate 2

T E X T 1.  Nu animalului de gazetă 1/care2/, să vrea,3/și tot nu poate înțelege deplin, adică și cu sufletul, și cu inima,2/ci publicului celui mai românesc1/ – către care,4/ori de ascultă5/,ori de nu6/, am căpătat deprinderea4/să vorbim – 5/se pot da aceste lămuriri.1/                     […]

Texte analizate propuse

TEXT 1. Un cuptor e roșu soare1/ Și cenușă sub picioare E nisipul2/. Versul de mai sus ridică problema identificării subiectelor, deoarece acestea se află în poziția numelui predicativ, iar numele predicativ în poziția subiectelor un cuptor e – predicat nominal soare – subiect cenușă…e – predicat nominal nisipul – subiect Atenție!!! Numele predicativ arată […]

 
Vreau sa reusesc