Prepoziția sau locuțiunea prepozițională precedă un substantiv, pronume, adjectiv, și numeral.După natura prepoziției sau a locuțiunii prepoziționale, acestea pot sta în cazurile acuzativ, genitiv, dativ

a) în  a c u z a t  i v  stau numele precedate de majoritatea prepozițiilor

  • Vorbește cu voce tare.
  • Spune cuvinte de dragoste.
  • A ciocănit de două ori în ușă.
  • Afară de noi, nu mai era nimeni.

b) în  g e n i t i v  stau numele precedate de prepozițiile

  • asupra și contra
S-au năpustit asupra sa.
Luptau contra agresorilor.
  • locuțiuni prepoziționale provenite din adverbe articulate
Dinaintea casei erau doi brazi frumoși.
  • locuțiuni prepoziționale al căror ultim termen este un adverb articulat
Pe dinafara zidului crescuseră mușchi.
  • locuțiuni prepoziționale formate dintr-o prepoziție și un substantiv articulat  –
În spatele casei era un nuc bătrân.

c) în d a t i v  stau substantivele sau substitutul acestora precedate de prepozițiile mulțumită, datorită, grație, potrivit, conform contrar

Datorită lor am putut să merg în vacanță.
Mulțumită colegilor mei, am reușit să fac proiectul.
ATENȚIE potrivit, conform, contrar în relație cu un substantiv pot fi adjective, valoare care devine evidentă la feminin sau plural. 
Are o atitudine conformă/ contrară/ potrivită statutul său. 
Are un comportament conform/ contrar/ potrivit statutului său. 
La masculin, verificarea se face trecând substantivul la plural. Dacă potrivit, conform, 
contrar se vor acorda în număr cu substantivul, atunci acestea sunt adjective.