• Formele pe care le ia substantivul pentru a exprima funcțiile lui în propoziție se numesc cazuri.
  • Trecerea substantivului prin toate cazurile se numește declinare.
  • Limba română are cinci cazuri:

– Nominativ

– Genitiv

– Dativ

– Acuzativ

– Vocativ

OBSERVAȚII 

1. Genitivul/Dativul substantivelor feminine se formează după următoarea formulă:

Nsg                   Npl. nearticulat + -i               Gsg/D sg

o vulpe                  două vulpi     + -i                vulpii

o fată                     două fete       + -i                fetei

o vară                   două veri       + -i                verii    

!!!Substantivele feminine terminate la singular in –ie în hiat (în silabe separate) nu formează G/D după regula de mai sus, ci adaugă direct articolul genitival –i.

Ex. câmpie – câmpii +-i

câmpie    (pl.  câm-pie) câmpiei (G/D sg)

poezie       (pl. po-e-zie) poeziei  (G/D sg)

Substantivele feminine proprii formează G/D transformând a final în –ie.

Maria- Mariei, Ioana – Ioanei

2. Cazul genitiv este cerut de prepozițiile și locuțiunile prepoziționale genitivale: împotriva, deasupra, dedesubt, înaintea, contra, înapoia, în fața, de jur împrejurul, de-a lungul, în jurul etc.

3. Cazul acuzativ este cerut de prepozițiile și locuțiunile prepoziționale: pe, la, din, pentru, dintre, printre, față de, în loc de, alături de, împreună cu

4. Cazul dativ este cerut de prepozițiile: datorită, mulțumită, grație, contrar, conform, potrivit.

Pentru a nu confunda Complementul prepozițional în genitiv cu Complementul indirect în dativ se dublează substantivul, iar dacă al doilea substantiv primește articolul posesiv, substantivul este în genitiv; dacă nu primește, substantivul este în dativ.

Turcii au năvălit asupra muntenilor și a moldovenilor. – G

Ne-am așezat în fața copiilor și a profesorilor. – G

Grație mamei și tatălui meu am reușit în viață. – D

Datorită cărților de istorie și filmelor istorice am aflat despre domnia lui Țepeș. – D

ATENȚIE!!! Este greșit să spunem datorită/mulțumită/grație mamei și a tatălui.

Corect este:  datorită mamei și tatălui