Clasicismul a apărut în Franța în secolul al XVII-lea și se definește ca o mișcare artistică care promovează ideea de echilibru și armonie a ființei umane constituite în modele durabile. De aici reîntoarcerea spre antichitatea greacă și latină.

TRĂSĂTURI:

  • regula celor trei unități în dramaturgie: loc, timp, acțiune;
  • puritatea genurilor și a speciilor literare;
  • imitarea modelelor greco-romane;
  • cultul pentru adevăr și natural;
  • promovarea virtuții, propunând un tip ideal de om virtuos, un tip excepțional, unic ca model;
  • natura se subordonează idealului uman

Vezi SURSE