DEFINIŢIE Complementul circumstanțial excepție desemnează obiectul sau faptul care se exceptează în raport cu subiectul, cu numele predicativ sau cu complementul.

1. excepția în raport cu subiectul

Cu excepția lui Ioan, toți băieții au jucat fotbal.

2. excepția în raport cu numele predicativ

Era mulțumită cu excepția unui singur lucru.

3. excepția în raport cu complementul

N-a vorbit despre nimic altceva decât despre copiii săi.
În afară de munte, a mai fost și la mare.

CC de excepție are două aspecte – pozitiv (când stă pe lângă un verb la afirmativ și constituie o excepție față de o parte de vorbire pozitivă) și negativ (când stă pe lângă un verb la afirmativ și constituie o excepție față de o parte de vorbire negativă)

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE EXCEPȚIE se exprimă prin:

1. substantiv sau substitut al substantivului (pronume, numeral), precedate de locuțiunile prepoziționale (în) afară de, în afară, cu excepția sau adverbul decât

Citesc orice carte în afară de cele polițiste.
Cu excepția lui, oricine poate să vină la petrecere.
Afară de tine, nimeni mai știa de accident.
N-a mai plecat nimeni decât el.

ATENȚIE Complementul circumstanțial de excepție introdus de adverbul decât determină întotdeauna un verb la negativ.

2. adverb precedate de locuțiunile prepoziționale în afară de

Pot pleca oricând în vacanță în afară de mâine.