COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL DE MOD poate fi exprimat prin:

1. Substantive precedate de prepozițiile cu, fără, a, pe, în, întru, după, din etc (substantiv în acuzativ):

Radioul cântă în surdină.

Citește cu atenție.

Vorbește ca o profesoară.

Muncește în liniște.

Pictează precum un pictor.

2. Verbe la infinitiv, precedate de prepoziția fără + a

A plecat fără a-i mulțumi.

A intrat în magazin fără a saluta.

3. Verb la gerunziu

A plecat cântând de bucurie.

Fata plânge sughițând.

Merge șchiopătând

4. Adverb

A alergat mai repede ca de obicei.

A vorbit urât de colegii săi.

Pentru a avea reuzultate bune nu muncești oricum.

5. Locuțiune adverbială de mod

Ne-am plimbat într-adevăr până la pădure.

Copiii se joacă de-a v-ați ascunselea.

6. Interjecții

Și gogâlț, gogâlț, îi mergeau sarmalele întregi pe gât.

Mergea șontâc-șontâc.

A intrat în casă pâș-pâș.