DEFINIȚIE: COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL DE MODALITATE exprimă modul cum se raportează vorbitorul la cele enunțate.

Se realizează prin următoarele adverbe și locuțiuni adverbiale:

bineînțeles, desigur, din (ne)fericire, din păcate, eventual, firește, neapărat, parcă, poate, probabil etc.

Vom veni, bineînțeles, când vom putea.

Azi, probabil, va pleca mai devreme de la serviciu.

Din păcate, nu pot participa la evenimentul organizat de tine.

Firește, nu are ce să ne impute.