DEFINITIE Complementul circumstabţial de relaţie este partea secundară de propoziţie care arată obiectul la care se referă o acțiune.

Nu s-au putut hotărî asupra acestei probleme.

COMPLEMENTUL DE RELAȚIE DETERMINĂ

1.verb, indicând obiectul  la care se referă acțiunea

Relativ la plecarea noastră, vom discuta mai târziu.

2. adjectiv, indicând obiectul la care se referă o calitate sau însușire

Ea este înaltă de statură.
Este roșu la față.
E priceput la toate.

3. adverb, indicând o acțiune sau însușire la care se referă o caracteristică.

Scrisoarea era greu de descifrat.
Era o problemă imposibil de rerezolvat.

COMPLEMENTUL DE RELAȚIE SE EXPRIMĂ PRIN

  1. substantiv sau substitut al său, precedat de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale
  • la g e n i t i v – asupra, în privința, din punctul de vedere, din partea, în cazul, sub raportul
În privința examenelor, nu cred că vor fi probleme.
Din punctul de vedere al conținutului, lucrarea este foarte reușită
  • la a c u z a t i v – de, în, la, după, cu privire la, referitor la, în materie de, cât pentru, cât despre
După mine, tu ai dreptate.
Cu privire la îndatoririle pe care le avem, am întocmit o listă.
El e ager la minte.
Este un adevărat specialist în materie de minciuni.
  1. adjectiv, precedat de prepoziția de
De harnică, nu o întrecea nimeni.
Este ca fierul de tare.
  1. adverbul, care poate apărea fără ărepoziție, cu prepoziția de sau cu locuțiunile prepoziționale din punct de vedere, sub raport
Analizați sintactic și morfologic următoarea propoziție.
Formal, are dreptate.
Din punct de vedere mecanic, aparatul pare să fie în ordine.
  1. verb la infinitv sau supin
Această carte demnă de luat în seamă.
Era interesat mai mult în a câștiga.
De citit am citit mult.
ATENȚIE Complementul circumstanțial de relație poate fi identificat mai ușor prin 
înlocuirea prepoziției sau a locuțiunii prepoziționale cu în ceea ce privește. 
De citit am citit - În ceea ce privește cititul am citit.