DEFINIȚIE Complementul circumstanțial opozițional este partea secundară de propoziție care desemnează obiectul sau acțiunea căreia i se opune un alt obiect.

În raportul opozițional sunt implicați î n t o d e a u n a doi termeni -cel care se opune și cel căruia is se opune primul.

Termenul care se opune poate fi

  1. subiect                        Tu ai plecat în locul meu.
  2. nume predicativ        S-a făcut medic în loc de profesor.
  3. complement               În loc de cărți a cumpărat un CD.
  4. predicat                       În loc de a învăța se plimbă.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL OPOZIȚIONAL SE EXPRIMĂ PRIN

a) substantiv sau substitut al său precedat de locuțiuna prepozițională

  • în locul + substantiv în genitiv  –  A venit în locul lui/fratelui.
  • în loc de. drept + subtantiv la acuzativ   –  Drept răspuns mi-ai pus o întrebare. În loc de ziar mi-a dat o revistă.
  • substantiv în dativ, condiționat de sensul semnatic al verbului – Preferă cafeaua ceaiului.

OBSERVAȚIE termenul care se opune este tot un substantiv.

b) verb la infinitiv  însoțit de locuțiunea prepozițională în loc de

În loc de a dormi, a stat treaz toată noaptea.