DEFINIȚIE: Este partea secundară de propoziție care arată de cine este făcută acțiunea unui verb la diateza pasivă.Complementul de agent indică autorul unei acțiuni exprimate de verbul predicativ, el fiind subiectul logic al propoziției.

Pisica a fost îngrijită de copii.

REGENTUL COMPLEMENTULUI DE AGENT Complementul de agent determină:

1.un verb la diateza pasivă

Cartea a fost citită de mine.

2. verb la diateza reflexivă cu valoare pasivă

S-a observat ușa deschisă de vecini.

3. participiu cu sens pasiv

Cărțile vechi scrise de călugări sunt în muzeu.

PRIN CE SE EXPRIMĂ UN COMPLEMENT DE AGENT

1.substantiv în Ac, precedat de prepoziția de/ de către

Pădurea a fost tăiată de pădurari.

2. pronume cu prepoziția de/de către

Florile au fost culese de aceștia.
Florile au fost culese de către cineva.

3. numeral precedat de prepoziția de

Parcul a fost săpat de doi/ de al doilea.

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA

Complementul de agent stă după regent și nu se desparte n i c i o d a t ă  prin virgulă.