DEFINIȚIE: Este partea secundară de propoziție care arată la cine se referă o acţiune sau o însuşire.

  1. Mi-e frică  de câini.
  2. Se gândea doar la școală.
  3. Copiii discutau despre film.

ÎNTREBĂRI:  Complementul prepozițional răspunde la întrebările  La cine? La ce? Cu cine? Cu ce? Despre cine? Despre ce? Pentru cine? Pentru ce?

REGENTUL COMPLEMENTULUI PREPOZIȚIONAL SE REALIZEAZĂ PRINTR-UN

a.      Verb tranzitiv sau intranzitiv:
  1. Te-am anunțat despre organizarea seminarului?  (verb tranzitiv)  –  Ac
  2. Mă gândesc la tine. (verb intranzitiv) – Ac
b.      Locuțiune verbală
Îmi aduc aminte de colegii mei.
c.       Adjectiv
Copacii plini de fructe au fost culeși.
d.      Adverb
Gara se afla departe de sat.
e.       Interjecție
Vai de mine și de mine ce frig este!

VEZI Topica și punctuația complementului prepozițional