Verbele auxiliare sunt în număr de trei și ajută la formarea diferitelor moduri și timpuri în limba română: a fi, a avea și a vrea.

A FI

M O D U R I L E    P E R S O N A L E

INDICATIV

Prezent

 

Imperfect

 

Perfect compus

 

Eu sunt

Tu eşti

El/ea este

Noi suntem

Voi sunteţi

Ei/ele sunt

 

Eu eram

Tu erai

El/ea era

Noi eram

Voi eraţi

Ei/ele erau

 

Eu am fost

Tu ai fost

El/ea a fost

Noi am fost

Voi ați fost

Ei/ele au fost

 

 

Perfect simplu

 

Mai mult ca perfect

 

Viitor

 

Eu fusei (fui)

Tu fuseși (fuși)

El/ea fuse (fu)

Noi fuserăm (furăm)

Voi fuserăți (furăm)

Ei/ele fuseră (fură)

 

Eu fusesem

Tu fusesei

El/ea fusese

Noi fuseserăm

Voi fuseserăți

Ei/ele fuseseră

 

Eu voi fi

Tu vei fi

El/ea va fi

Noi vom fi

Voi veți fi

Ei/ele vor fi

 

Viitorul anterior

 

Viitorul popular

 

Eu voi fi fost

Tu vei fi fost

El/ea va fi fost

Noi vom fi fost

Voi veți fi fost

Ei/ele vor fi fost

 

Eu o să fiu

Tu o să fii

El o să fie

Noi o să fim

Voi o să fiți

Ei/ele o să fie


Modul conjunctiv Modul condițional-optativ Modul imperativ
Prezent Perfect Prezent Perfect Pozitiv Negativ
Eu să fiu

Tu fii

El/ea fie

Noi fim

Voi fiți

Ei/ele fie

Eu să fi fost

Tu să fi fost

El/ea să fi fost

Noi să fi fost

Voi să fi fost

Ei/ele să fi fost

Eu fi

Tu ai fi

El/ea ar fi

Noi am fi

Voi ați fi

Ei/ele ar fi

Eu aș fi fost

Tu ai fi fost

El/ea ar fi fost

Noi am fi fost

Voi ați fi fost

Ei/ele ar fi fost

Fii!

Fiți!

Nu fi!

Nu fiți!


M O D U R I L E  N E P E R S O N A L E

Modul infinitiv Modul participiu Modul gerunziu Modul supin
Prezent Perfect Singular Plural  

fiind

 

(de ) fost

a fi a fi fost fost

fostă

foști

foste

 

Verbul a fi se poate folosi

 1. cu sensul de a se afla, a se găsi, a exista, formând predicatul unei propoziții;
 2. ca verb copulativ, legând numele predicativ de subiectul propoziției;
 3. ca auxiliar, pentru formarea următoarelor moduri și timpuri:
 • viitorul anterior: voi fi fost
 • conjunctivul perfect: să fi fost
 • condiționalul optativ perfect: aș fi fost
 • infinitivul perfect: a fi fost
 • diateza pasivă: a fost revizuită

A AVEA

M O D U R I L E    P E R S O N A L E

INDICATIV

Prezent

 

Imperfect

 

Perfect compus

 

Eu am

Tu ai

El/ea are

Noi avem

Voi aveţi

Ei/ele au

 

Eu aveam

Tu aveai

El/ea avea

Noi avem

Voi aveaţi

Ei/ele aveau

 

Eu am avut

Tu ai avut

El/ea a avut

Noi am avut

Voi ați avut

Ei/ele au avut

 

Perfect simplu

 

Mai mult ca perfect

 

Viitor

 

Eu avusei (avui)

Tu avuseși (avuși)

El/ea avuse (avu)

Noi avuserăm (avurăm)

Voi avuserăți (avurăm)

Ei/ele avuseră (avură)

 

Eu avusesem

Tu avuseseși

El/ea avusese

Noi avuseserăm

Voi avuseserăți

Ei/ele avuseseră

 

Eu voi avea

Tu vei avea

El/ea va avea

Noi vom avea

Voi veți avea

Ei/ele vor avea

 

Viitorul anterior

 

Viitorul popular

 

Eu voi fi avut

Tu vei fi avut

El/ea va fi avut

Noi vom fi avut

Voi veți fi avut

Ei/ele vor fi avut

 

Eu o să am

Tu o să ai

El/ea o să aibă

Noi o să avem

Voi o să aveți

Ei/ele o să aibă

Modul conjunctiv Modul condițional-optativ Modul imperativ
Prezent Perfect Prezent Perfect Pozitiv Negativ
Eu să am

Tu să ai

El/ea să aibă

Noi avem

Voi aveți

Ei/ele aibă

Eu să fi avut

Tu să fi avut

El/ea fi avut

Noi să fi avut

Voi să fi avut

Ei/ele să fi avut

Eu avea

Tu ai avea

El/ea ar avea

Noi am avea

Voi ați avea

Ei/ele ar avea

Eu aș fi avut

Tu ai fi avut

El/ea ar fi avut

Noi am fi avut

Voi ați fi avut

Ei/ele ar fi avut

Ai!/Aibi

Aveți!

Nu avea!

Nu aveți!


M O D U R I L E  N E P E R S O N A L E

Modul infinitiv Modul participiu Modul gerunziu Modul supin
Prezent Perfect Singular Plural având (de ) avut
a avea a fi avut avut

avută

avuți

avute

Verbul a avea se poate folosi ca auxiliar, pentru formarea

 1. perfectului compus, modul indicativ – a/am/ai./a/am/ați/au cântat
 2. modului condițional optativ – aș/ai/ar/am/ați/ar cânta

 

A VREA și A VOI

M O D U R I L E   P E R S O N A L E 

INDICATIV

Prezent Prezent (ca auxiliar) Imperfect
Eu vreau – voiesc Eu voi Eu vream – voiam
Tu vrei – voiești Tu vei Tu vreai –   voiai
El/ea vrea – voiește El/ea va El/ea vrea – voia
Noi vrem – voim Noi vom Noi vream – voiam
Voiu vreți – voiți Voi veți Voi vreațivoiați
Ei/ele vor – voiesc Ei/ele vor Ei/ele vreau – voiau
Perfectul simplu Perfectul compus
Eu vrui – Eu voii Eu am vrut – Eu am voit
Tu vruși – tu voiși Tu ai vrut – Tu ai voit
El/ea vru – El/ea voi El/ea a vrut – El/ ea a voit
Noi vrurăm – Noi voirăm Noi am vrut   – Noi am voit
Voi vrurăți – Voi voirăți Voi ați   vrut –   Voi ați voit
Ei/ ele vrură – Ei/ele voiră Ei/ele au vrut –   Ei/ele au voit
Mai mult ca perfect Viitor
Eu vrusesem – Eu voisem Eu voi vrea – Eu voi voi
Tu vruseseși – tu voiseși Tu vei vrea –  Tu vei voi
El/ea vrusese – El/ea voise El/ea va vrea – El/ea va voi
Noi vruseserăm-Noi voiserăm Noi vom vrea – Noi vom voi
Voi vruseserăți – Voi voiserăți Voi veți vrea –  Voi veți voi
Ei/ ele vruseră – Ei/ele voiseră Ei/ele vor vrea – Ei/ele vor voi

 

Viitor anterior Viitor popular
Eu voi fi vrut – Eu voi fi voit Eu o să vreau – Eu o să voiesc
Tu vei fi vrut –  Tu vei fi voit Tu o să vrei –  Tu o să voiești
El/ea va fi vrut – El/ea va fi voit El/ea o să vrea – El/ea o să voiască
Noi vom fi vrut – Noi vom fi voit Noi o să vrem – Noi o să voim
Voi veți fi vrut –  Voi veți fi voit Voi o să vreți –  Voi o să voiți
Ei/ele vor fi vrut – Ei/ele vor fi voit Ei/ele o să vrea – Ei/ele o să voiască

CONJUNCTIV

Prezent Perfect
Eu vreau – Eu voiesc Eu fi vrut – Eu fi voit
Tu vrei –  Tu voiești Tu fi vrut –  Tu fi voit
El/ea vrea– El/ea voiască El/ea fi vrut – El/ea fi voit
Noi vrem – Noi voim Noi fi vrut – Noi fi voit
Voi vreți –  Voi voiți Voi fi vrut –  Voi fi voit
Ei/ele vrea – Ei/ele voiască Ei/ele fi vrut – Ei/ele fi voit

CONDIȚIONAL OPTATIV

Prezent Perfect
Eu vrea – Eu voi Eu aș fi vrut – Eu aș fi voit
Tu ai vrea –  Tu ai voi Tu ai fi vrut –  Tu ai fi voit
El/ea ar vrea – El/ea ar voi El/ea ar fi vrut – El/ea ar fi voit
Noi am vrea – Noi am voi Noi am fi vrut – Noi am fi voit
Voi ați vrea –  Voi ați voi Voi ați fi vrut –  Voi ați fi voit
Ei/ele ar vrea – Ei/ele ar voi Ei/ele ar fi vrut – Ei/ele ar fi voit

IMPERATIV

Pozitiv –  voiește!

M O D U R I L E   N E P E R  S O N A L E

Modul infinitiv Modul participiu Modul gerunziu Modul supin
Prezent Perfect Masculin Feminin Vrând – voind (de) vrut

(de) voit

a vrea – a voi a fi vruta fi voit vrut – voit

vruți – voiți

vrută – voită

vrute – voite

OBSERVAȚII:

  1. Verbul a vrea ajută la formarea viitorului în limba română.
  2. Verbul a voi înlocuiește verbul a vrea la unele moduri și timpuri.
  3. Apare omonimia dintre formele verbului a vrea/a voi la persoana I singular și plural, la indicativ imperfect → eu vream – noi vream // eu voiam – noi voiam.
  4. Apare omonimia dintre formele verbului a vrea/a voi la persoana a III-a singular și plural, la conjunctiv → ea să vrea – ele să vrea // ea să voiască – ele să voiască
  5. În vorbire apare forma hibridă între a vrea și a voia vroi, utilizată destul de frecvent în mod eronat.