Uneori, în regenta unei propoziții finale poate apărea adverbe sau locuțiuni adverbiale cu rol corelativ:

de aceea, de aia, pentru aceea, de asta, anume, într-adins

A plecat într-adins ca să nu-l vadă.
Au clădit anume hambarele pentru ca să aibă unde pune proviziile.
De-asta n-au dat invitațiile, ca să mergem la concert.