Dativul prepozițional se formează cu prepozițiile datorită, mulțumită, grație, potrivit, contrar, conform.

Dativul prepozițional nu are niciodată rol de COMPLEMENT INDIRECT.

Dativul cu prepozițiile datorită, mulțumită, grație poate fi:

A. CIRCUMSTANȚIAL INSTRUMENTAL cu prepoziția datorită, cu sens pozitiv (este sinonimă cu cu ajutorul) și grație, mulțumită

Datorită experienței sale a reușit să realizeze proiectul.
Mulțumită/ grație colegilor mei, nu am picat examenul.

B. CIRCUMSTANȚIAL DE CAUZĂ cu prepoziția datorită. cu sens negativ, fiind sinonim cu din cauza, din pricina:

Am picat la examen datorită (din cauza) slabei mele pregătiri.

Dativul cu prepozițiile potrivit, contrar, conform poate fi:

A. CIRCUMSTANȚIAL DE MOD, funcția se verifică prin transformarea dativului într-o subordonată modală.

N-au realizat mecanismul conform/potrivit proiectului.
N-au realizat mecanismul așa¹/ cum era proiectul.²/
Ați realizat mecanismul potrivit/contrar proiectului
Ați realizat mecanismul altfel¹/ decât era prevăzut, indicat, stipulat în proiect.²/

B. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL CONCESIV, verificarea se face prin înlocuirea prepoziției contrar cu în ciuda/ în pofida.

Contrar sfaturilor noastre, a făcut ce l-a tăiat capul.
În pofida sfaturilor noastre, a făcut ce l-a tăiat capul.

C. ATRIBUT SUBSTANTIVAL PREPOZIȚIONAL, când dativul prepozițional se subordonează unui substantiv.

Realizarea proiectului conform indicațiilor este o necesitate.
ATENȚIE potrivit, conform, contrar în relație cu un substantiv pot fi adjective, 
valoare care devine evidentă la feminin sau plural. 
Are o atitudine conformă/ contrară/ potrivită statutul său. 
Are un comportament conform/ contrar/ potrivit statutului său. 
La masculin, verificarea se face trecând substantivul la plural. Dacă potrivit, conform, 
contrar se vor acorda în număr cu substantivul, atunci acestea sunt adjective.