Dintre numeralele cardinale se declină în întregime sau parțial doar: unu, doi, zece, sută, mie, bilion, milion, miliard

Numeralul unu are forme deosebite după gen și caz. El poate avea valoare de adjectiv,  de substantiv sau de pronume.

cu valoare de adjectiv                              cu valoare substantiv/ pronume

                 M                         F                                         M                        F

N, Ac         un                   o                                          unu(l)                una

G, D           unui               unei                                    unuia               uneia

ATENȚIE: Unu (un) și una (o) sunt numerale atunci când servesc la numărare și se opun altor numerale (doi, trei, patru etc.), răspunzând la întrebările: cât?, câtă?, câți?, câte?

În celelalte cazuri ele sunt folosite ca articole nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte.

Era un om căruia îi murise soția și îi rămăsese de la ea un băiat și o fată.

Numeralul doi are și forma feminină două.

Numeralele de la doi în sus se pot articula cu articolul demonstrativ cei, cele, substantivizându-le

M                                           F/N

N./Ac.            cei șase                                  cele șase

G./D.              celor șase                            celor șase