Dintre numeralele cardinale se declină în întregime sau parțial doar: unu, doi, zece, sută, mie, bilion, milion, miliard

Numeralul unu are forme deosebite după gen și caz. El poate avea valoare de adjectiv sau de substantiv.

                  cu valoare de adjectiv                                              cu valoare de substantiv

      M                         F                                                           M                        F

N. Ac         un                         o                                                      unu(l)                   una

G. D           unui                     unei                                               unuia           uneia

 

ATENȚIE: Unu (un) și una (o) sunt numerale atunci când servesc la numărare și 
se opun altor numerale (doi, trei, patru etc.), răspunzând la întrebările: 
cât?; câtă?; câți?; câte?
În celelalte cazuri ele sunt folosite ca articole nehotărâte sau adjective pronominale 
nehotărâte.
Era un om căruia îi murise soția și îi rămăsese de la un băiat și o fată.

Numeralul doi are și forma feminină două.