Derivarea cu prefixe este un procedeu intern de îmbogățire a vocabularului.

Prin derivarea cu sufixe, se pot forma:

SUBSTANTIVE

 • co-          cooperare
 • con-         concetățean, consătean
 • contra-     contrapunct
 • ne-            neadevăr, nereușită
 • in-             indisciplină
 • stră-         străbun, strămoș, strănepot

 

ADJECTIVE

 • ne-        neciteț, nedrept, neadevărat, needucat
 • anti-      antirăzboinic, anticameră
 • ante-     antebelic
 • in-          indecent, inadaptabil, incomplet
 • trans-    transalpin, transcarpatin
 • extra-     extrafin, extracelular
 • hiper-    hipertensiune, hipersensibilitate
 • hipo-      hipoaciditate
 • post-      postbelic

VERBE

 • des-        descătușa, desface  [înainte de p, t, c, f, s, ț]    
 • dez-        dezbina, dezgoli, dezrobi  [înainte de b, d, g, v, z, j, m, n, l, r, ge/gi, ghe/ghi sau vocale]
 • în-           îndulci, înroși, îndrăgosti, înțărca
 • îm-          împături, îmbogăți
 • ră-          răsuci
 • răs-         răscoace [înainte de p, t, c, f, s, ț]
 • răz-         răzgândi  [înainte de b, d, g, v, z, j, m, n, l, r, ge/gi, ghe/ghi sau vocale]
 • re-            reexamina, reaminti
 • stră-        străbate, străluci
 • con-         consfătui, conlucra
 • supra-     suprapune
 • post-         postpune