Definiție: Opera literară epică în versuri prin care autorul critică un aspect al societății prin intermediul obiectelor și animalelor se numește f a b u l ă.

Trăsături:

  • operă epică;
  • are narator;
  • acțiunea este plasată în timp și spațiu;
  • personajele sunt din rândul animalelor sau a obiectelor;
  • critică prostia, lenea, demagogia, lăcomia, hoția, îngâmfarea;
  • are o morală plasată la sfârșitul operei (sau care poate fi dedusă de cititor);
  • modul de expunere este narațiunea și dialogul;
  • figura de stil specifică este personificarea;
  • fiecare personaj reprezintă un tip uman;
  • fiind scrisă în versuri are elemente de prozodie.

VEZI SURSE