a face                  

făcător

făcătură 

desface

preface

prefăcătorie

prefăcut               

reface                    

binefacere

binefăcător

răufăcător