înalt                 

înăltișor

înăltuț

înălticel

înălticică

înălticea               

înălțime