Rezolvare

I. Subliniați cu roșu substantivele articulate cu articolul nehotărât și cu galben substantivele articulate cu articolul hotărât:

I-au ieșit niște pui drăguți, nu ca puii de vrabie. Când au venit țăranii să secere grâul, ăl mare dintre pui n-a alergat repede și l-a prins un flăcău.

Îi bătea inima ca ceasornicul meu din buzunar.

Unor copii li s-au acordat premii de excelență.

Văzduhul e un fagure încins din care se revarsă mierea soarelui în valuri calde cu sclipiri bălaie.

II. Care este forma de plural al următoarelor substantivele de mai jos:

bancă – bănci

tablă – table

catedră – catedre

carte – cărți

bariton – baritoni

tablou – tablouri

școlar – școlari

ghiveci – ghivece

III. Articulați cu articol nehotărât singular și plural substantivele:

iarbă – o iarbă, niște ierburi

brazdă – o brazdă, niște brazde

țăran – un țăran, niște țărani

plug – un plug, niște pluguri

bob – un bob, niște boabe

tractorist – un tractorist, niște tractoriști

combină – o combină, niște combine

IV. Scrieți forma articulată plural a următoarelor substantive masculine:

copil – copiii

geamgiu – geamgiii

fiu – fiii

cafegiu – cafegiii

V. Încercuiți articolul posesiv:

un nod al cârpei, o cotitură a șoselei, pomii roditori ai grădinii

VI. Completați spațiile punctate cu articolul posesiv:

Apoi a început să îngrămădească pe spate: o sarică a ciobanului, două lăicere ale stăpânului, iar deasupra, moț, cei doi băieți ai stăpânului.

Brazii trufași ai codrilor se frângeau cu glasuri de trăsnet.

Locul de naștere al bunicilor

Clubul de jocuri al/ale tinerilor (clubul tinerilor/ jocurile tinerilor)

Volumul cu opere ale lui Mihai Eminescu

Zidul de piatră al clădirii

Livezile de pruni ale satului

Pe ale țării plaiuri.

Muzeul de istorie a orașului  (explicație – un muzeu despre istoria orașului – cum a apărut, în ce an, care sunt personalitățile orașului respective etc.)

Muzeul de istorie  al orașului  (explicație – muzeul despre istoria țării aflat într-un oraș)

Bibliografie:
POPESCU, Ștefania – Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciții, Editura orizonturi, București, 1995;
*** –  Limba Română, Gramatică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988.