FIȘĂ DE LUCRU

I.                                                                     

                                                                               Și dacă….

de Mihai Eminescu 

Şi dacă ramuri bat în geam

Şi se cutremur plopii,

E ca în minte să te am

Şi-ncet să te apropii.

 

Şi dacă stele bat în lac

Adâncu-i luminându-l,

E ca durerea mea s-o-mpac

Înseninându-mi gândul.

Şi dacă norii deşi se duc

De iese-n luciu luna,

E ca aminte să-mi aduc

De tine-ntotdeauna

[Propunere de argumentare a apartenenței operei de mai sus la genul liric]

Opera Și dacă…, de Mihai Eminescu aparține genului ________________, deoarece ____________.

Titlul este alcătuit din _________________________ care au o valoare __________

Tema poeziei este _____________________________________

Poezia este alcătuită din _______________________(structura), putându-se observa cu ușurință paralelismul _________________ de la începutul fiecărei strofe, ceea ce imprimă_________  versurilor.

De asemenea, opera este structurată pe ____ planuri: unul al ____________ și altul al_____________ . 

Natura, în opera lui Eminescu, este în deplină ________________ cu stările sufletești ale poetului.

Eu-l liric este marcat prin verbe și pronume la persoana ___________, (exemple) _________________________________________________________________________________________________________________________________ își exprimă sentimentele în mod _________________________ .

Imaginile artistice:

vizuale____________________________________________________________________________________________________________________________________

auditive____________________________________________________________________________________________________________________________________

motorii____________________________________________________________________________________________________________________________________, care imprimă dinamism poeziei.

olfactive___________________________________________________________________________________________________________________________________

dau o notă artistică poeziei.

 

Figurile de stil folosite de autor

epitete __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

personificare________________________________________________________________________________________________________________________________

metafore___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poezia este de factură romantică, atât prin temă, cât și prin motivele specifice folosite _________________________________________________ .

 

Poetul asociază lumina cu ________________, iar ducerea norilor sugerează_____________

______________.

Elemente de prozodie:

ritm_______

rimă_______

măsură___________

 

Având în vedere aceste _______________, am demonstrat că opera ____________ de__________ aparține genului __________________ .

 

 

II. Construiți fraze care să urmărească structura:

SB + PP + PR

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PR+PP+SB

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CT +PP+F

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZ+ PP+CI

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Împărțiți în propoziții și spuneți felul propozițiilor:

Și dacă norii deși se duc

De iese-n luciu luna

E ca aminte să-mi aduc

De tine-ntotdeauna!

               (Și dacă…. de Mihai Eminescu)

 

 

IV. Identificați arhaismele din următorul text:

Spre acest sfârșit, dar, se începu mai întâi o corespondință între sultanul și principele, și alta între acest din urmă cu amicii săi din Constantinopole. Văzând, însă, turcul că nu iese la socoteală cu avertismentele, începu, dupe obiceiul turcesc din acei timpi, a trămite la capugii, peșchegii și imbrohorii ca să-i ceară capul. Prințul, însă, avea un cap foarte frumos și o barbă atât de poetică (…) încât cel mai sânt dintre toți sânții  și-ar fi dat fericirea raiului numai ca să o poată purta câteva zile(…).  

(Ciocoii vechi și noi, de Nicolae Filimon)

 

V. Scrieți următoarele verbe la modul și timpul cerut:

 

 1. a fi (indicativ, viitor persoana a III-a, pl)_____________________________________
 2. a veni (conjunctiv, prezent, persoana a II-a sg)_____________________________
 3. a se apropia (conjunctiv, prezent, persoana I sg.)____________________________
 4. a scrie (indicativ, mmcp, persoana a II-a pl) __________________________________
 5. a se bizui (indicativ, prezent, persoana I sg) __________________________________
 6. a fi (gerunziu) ____________________
 7. a spune (indicativ, imperfect, persoana a III-a pl)
 8. a merge (indicativ, PS, persoana a III-a pl.) ___________________________
 9. a sfătui (indicativ, prezent, persoana I sg)__________________
 10. a-și asuma (indicativ, PS, persoana I pl)____________________________
 11. a agonisi (indicativ, prezent, persoana a III-a pl)_______________________
 12. a înțelege (indicativ, mmcp, persoana aII-a sg)
 13. a vedea (condițional-optativ, perfect, persoana a III-a sg)________________
 14. a reveni (indicativ, viitorul anterior, persoana II sg)__________________________
 15. a școli (indicativ, PS, persoana I sg) __________________
 16. a claca (conjunctiv, prezent, persoana a II-a pl)
 17. a striga (indicativ, imperfect, persoana a III-a sg)

 

REZOLVARE