NP                 E bine. E rău. E uşor.

EPS                Te știam acasă
PV                  Fireşte că vin. Poate că vine.
Atr. adv.       Etajul de sus este gălăgios.
CCM              S-a luptat vitejește.
CCL                A mers acolo.
CCT               Atunci n-a impresionat.

OBSERVAȚIE Adverbele sunt părți de vorbire care nu au atribut, nici cel de tip apozițional.

ATENȚIE Adverbele de timp și de loc  – azi, ieri, aseară, acasă – nu pot fi nume predicative, deoarece ele nu stau niciodată pe lângă verbe auxiliare predicative.

Petrecerea a fost aseară. (Petrecerea a avut loc aseară)

Copilul este acasă. (Copilul se află acasă)

Unele adverbe de loc pot fi elemente predicative suplimentare, provenite dintr-o structură de adâncime:

Te știam acasă. (Te știam că ești acasă.)