Interjecția poate avea funcția de

1. subiect

La ușă se auzi cioc! cioc!

2. predicat

Iepurele țuști de sub o tufă.
Hai acasă.
Na-ți-le!

3. nume predicativ

E vai de mine!

4. complement circumstanțial de mod

Căruța mergea hodoronc zdronc.

Există interjecții care pot alcătui propoziții singure

Bravo! Ura! Sst! Alo! Adio