FUNCȚIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI NEGATIV:

Nominativ            Subiect                               Niciuna n-a vrut să plece.

                                                                                   Nimeni nu știe răspunsul.


Genitiv              Complement indirect            Nu s-a repezit asupra niciunuia.

                          Nume predicativ                      Caietul este al niciunuia.


Dativ                  Complement indirect             Nimănui nu i-a plăcut piesa.


Acuzativ            Complement prepozițional               Nu mai vorbim despre nimeni.

                          Complement direct                  Nu vedea nimic  pe întuneric.

Nu o aștepta pe niciuna.

                            Compl. Circ. de Loc                 Nu mergeam la niciunul.