FUNCȚIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI POSESIV

CAZUL ÎNTREBARE FUNCȚIA SINTACTICĂ EXEMPLE
NOMINATIV Cine? Ce? Subiect Ai mei sunt acasă.
Cum este subiectul? Nume predicativ Primii sunt ai noștri.
GENITIV Al, a, ai, ale cui? Atribut genitival Copacul din preajma alor mei a înflorit.
Cui? Complement prepozițional S-au ridicat împotriva alor noștri.
DATIV Cui? Complement indirect Datorită alor noștri am câștigat.
ACUZATIV Pe cine? Ce? Complement direct I-am văzut pe ai mei.
Despre/la/cu cine? Despre/la/cu ce? Complement prepozițional Profesorul vorbește despre ai voștri.
Ce se spune despre subiect? Nume predicativ Ei sunt de-ai noștri.
Unde? Complement circumstanțial de loc Am stat lângă ai mei.
Cum? Complement circumstanțial de mod Era frumoasă ca a mea.
Ce fel de? Care? Atribut pronominal Ne-a vestit un om de-al nostru.