Trăsături:

 1. poetul îşi exprimă sentimentele în mod direct;
 2. realitatea este transfigurată în mod subiectiv din perspectiva poetului;
 3. apare Eu-l liric, materializat în verbe și pronume la persoana I și a II-a;
 4. poetul folosește un bogat limbaj metaforic;
 5. opera este scrisă în versuri având elemente de prozodie – rimă, ritm, măsură;
 6. modul de expunere este descrierea.

Specii ale genului liric:

I. Lirica orală (populară):

 • doina – de jale, de dor, de voinicie, de cătănie, de înstrăinare etc;
 • cântecul – haiducesc, de leagăn, de muncă, al obiceiurilor, al miresei, ritual, bocetul etc.;
 • ghicitoarea;
 • strigarea;
 • proverbul, zicătoarea.

II. Lirica scrisă (cultă):

 • elegia
 • oda;
 • imnul;
 • idila;
 • cântecul;
 • meditația;
 • pastelul;
 • satira;
 • pamfletul;
 • poezia cu formă fixă:  – sonetul; rondelul, glosa, gazelul, madrigalul

 

Vezi SURSE