Substantivul are trei genuri:

masculin: un-doi băiat, tată,

feminin:   una-două   fată, gâscă, ploaie

neutru:     un- două   ghiozdan, tunet

            OBSERVAȚII La substantivele care definesc nume de ființă mai există două categorii:

  1. Substantive mobile:

Masculin: tată, frate, trântor, gâscan, cioroi, berbec, taur, câine etc.

Feminin:   mamă, soră, albină, gâscă, cioară, oaie, vacă, cățea etc.

      2. Substantive epicene: sunt substantivele care nu fac distincție între sexe – au aceeași formă pentru ambele sexe

albatros, bizon, caras, dihor, erete, elefant, furnică, inorog, lăstun, mierlă, privighetoare, râs, șoim, știucă, veveriță etc.

De asemenea, există substantive care au două genuri:

bob – bobi                             beret – bereți

boabă – boabe                     beretă – berete