C. < Commander  = comandant

     < Captain = căpitan

     <  carton = centrul unei ținte

     < command = comandament, grup de trupe, district militar

     < company = companie, subunitate militară

     < corps = corp de armată, gen de armă

C3 < inapt pentru serviciu militar

c. < candle = lumânare fumigenă

    < class = contingent

CA < coast artillery = artilerie de coastă

C/A < counter-attack =contra-atac

C.A.A.O.R. < combined Anti-Aircraft Operation Room = punct operativ combinat al apărării antiaeriene

CAC < Coast Artillery Corps = corp de artilerie de coastă

CACTC < Canadian Armoured Corps Training Centre = Centrul canadian de instrucție a trupelor de blindate

CAD < central ammunition depot = depozit central de muniție

          < Civil Affairs Department = Departament Afacerilor Civile

cad. < cadet = cadet

CADC < Continental Air Defence Command = comandamentul apărării antiaeriene continentale

CADR < Coast Artillery Drill Regulations = regulamente pentru pregătirea de luptă a artileriei de coastă

CAEU < casualty air evacuation unit = unitate de evacuare a răniților pe calea aerului

CAFM  <  Coast Artillery Field Manual = regulament de luptă al artileriei de coastă

C&SC  <   Command and Staff College = (SUA) colegiul de comandă și stat major

CAO  <   Chief Accountant Officer = ofițer șef al secției financiare

Commanding Air Officer =  comandant al unei unități/ subunități de aviație

CAP  <   Corps Ammunition Park = depozit de muniție al corpului de armată

cant.  <   to canton = a cartirui

caps.   <   capsule = capsă, detonantă

C.A.R.D.E.  <   Canadian Armament Research and Development Establishment = Institutul canadian de cercetare și dezvoltare a armamentului

Ca-Res.  <    Coast Artillery Corps Reserve (SUA) = rezerva corpului de ofițeri din artileria de coastă

CARO  <  Canadian Army Routine Order = ordin de front și administrativ pe armata canadiană

CARTC  <  Coast Artillery Replacement Training Center = Centrul de instrucție pentru rezervele artileriei de coastă

cas. <  casualties = pierderi în oameni și materiale

Casu RC.  <  Casualties Reception Center = punct de primire a răniților

CAtk. < counter-attack = contra-atac

C.A.X.  <   center of burst = centrul exploziei

              < confinment to barracks  = arest în cazarmă

CC  <  cadet candidate = (SUA)  elev al școlii de cadeți

        <  Camp Commander  =  şef/ comandant de lagăr

        <  Coastal Command  =  comandamentul aviaţiei de litoral

        <  Combat Command = Comandament de luptă

        <  Communication Chief = șef al comunicațiilor

        <  confined to camp = consemnat în tabără/ lagăr

C car  <  combat car = car de luptă, car blindat

CCER  <  Chemical Corps Enlisted Reserve = (SUA) rezerva trupelor chimice  (soldați și gradați)

CCO  <  chief of combined operations = șeful operațiunilor de desant

          <  Chief of Chypher Officer = ofițer al secției de cifru

          <  Corps Camouflage Officer = șeful serviciului de camuflaj al armatei

Cmd. < Chief Command = comandament general

            <  Chief Commander = comandant superior

C-coy (MB) = compania a treia

CCS  <  casualty clearing station = centru de evacuare a răniților

          <  Combined Chief of Staff = Comitetul unit al șefilor de stat major

CCSS <  Combat Crew Standardization School = (aviație) școală de instrucție generalizată a echipajelor de luptă

CCTS <  Combat Crew Training School  = școală de instrucție a echipajelor de luptă

CCWS  <  Chief of Chemical Warfare Service = șeful serviciului chimic al armatei

CDC    <   (MB) Civil Defence Corps = corpul apărării civile

CD   <  Coastal Defence = apărarea de coastă

         < Contracts Division = secția contractări

         < Convalescent Depot = punctul de colectare a convalescenților

cd. < commissioned = avansat la gradul de ofițer

CDD  <  certificate of disability of discharge = certificat pentru persoane inapte pentru serviciul militar

cdl.  <  candle  =  lumânare fumigenă

C.D.O. <  Civil Defense Officer  =  împuternicit pentru apărarea civilă

CDRC  <  Civil Defense Regional Commander  =  comandantul regional de apărare civilă

Cd RMG  <  Commissioned Royal Marine Gunner = (MB) locotenent artilerist din infanteria marină a Marii Britanii, provenit din maiștri

CDSO  <  Chief Duty Signal Officer  =  ofițer principal de serviciu pe transmisiuni

             <  Companion of the Distinguished Service Order  =  cavaler al ordinului clasei a III-a „Pentru servicii deosebite”

Cd SO <  Commissioned Supply Officer = (MB) locotenent de administrație (provenit din maiștri)

CDSU  <  Coast Defense Signal Unit  =  unitate/ subunitate de transmisiuni a a apărării litoralului

CDSU  <  coast defense radar for detecting U-boats  =  radar de apărare a litoralului pentru detectarea submarinelor

CE  <  Canadian Engineers = trupele de geniu canadiene

       < casualty evacuation =  evacuarea răniților

       < chief engineer  =  șeful trupelor de geniu

  < Corps of Engineers = trupe de geniu

CEER  <  Corps of Engineers Enlisted Reserves = corpul rezervițtilor geniști

CEF  <  Canadian Expeditionary Force = trupele expediționare canadiene

CEO  <  Command Entertainment Officer  =  ofițer al secției de activități culturale

CF  <  cease-fire  =  încetarea focului

CFC  <  central fire control = sistem central de conducere a focului

          < Counter Fire Center  =  cenru de conducere a focului de contrabaterie

CFDS  <  Corps Field Dressign Station  =  punct al corpului de armată pentru echipare

CFI <  Custodian Forces India  =  trupe indiene de pază

CFMD  <  Coastal Forces Material Department  =  (SUA) Departamentul de asigurare materială a trupelor de coastă

CG  <  camera gun  =  fotomitralieră

        <  Captain of the Guard  =  comandant de gardă

        <  Captain of the Gun  =  (marină) comandant de tun

        <  Commanding General  =  comandant cu grad de general

        <  Composite Group  =  grupă mixt

C.-G  <  Commissioner-General =  (MB) comisar general/ șef

CG/AAF  <  Commanding-General Army Air Forces  =  comandant al trupelor aeriene ale armatei

CG/AGF  <  Commanding-General Army Ground Forces  =  comandant al trupelor de uscat ale armatei

CGBASE  <  Coast Guard Base  =  (SUA) bază a pazei de coastă

CGC  <  Coast Guard Command  =  comandamentul pazei de coastă

           <  Coast Guard Cutter  =  (marină) vedetă a pazei de coastă

CGD  <    Coast Guard District  =  district al pazei de coastă

CGDC  <  Coast Guard District Commander  =  comandant al districtului pazei de coastă

CGS   <  Chief of the General Staff  =  Șeful al statului major general

< Coast Guard Station  =  post al pazei de coastă

C.G.S. <  Central Gunnery School  =  școală centrală de artileriști aerieni

CH  <  Camp Hospital  =  spital de campanie

Ch.  <  chapelaine  =  capelan militar

CHANCOM  <  channel command  = (NATO) comandamentul Canalului Mânecii

Ch. E.  <  chief engineer  =  șef al serviciului de geniu

CHH.  <  chain home high  =  lanț de stații radar de detectare a avioanelor la mare altitudine

CHL.  <  chain home low  =  lanț de stații radar de detectare a avioanelor la mică altitudine

Ch. NCO  <  chemical non-commisisoned officer  =  subofițer al serrviciului chimic

CHQ  <  combined headquarters  =  Stat Major Mixt 

C Hq  <  Corps Headquarters  =   Stat Major al Corpului de Armată

CI  <  corps of interpreters  =  coprul de interpreți

      <  counterintelligence  =  contrainformații

Ci  <  civilian internee  =  persoană civilă internată

CIA  <  Central Intelligence Agency  =  (SUA) Agenția Centrală de Informații

         <  Chief Inspecting Armourer   =  inspector armurier șef

         <  Chief Inspecting Artificer  =  inspector artificier șef

         <  Chief Inspector of Armanents  =  inspector șef pentru armament

CIB  <  Combat Infantry Badge  = (SUA)  insgignă pentru infanteriști participanți la lupte

         <  Counterintelligence Branch  =  (SUA)  Direcția de contrainformații

CICAF  <  Commander-in-Chief Atlantic Fleet  =  (SUA)  comandant al flotei din Oceanul Atlantic

CIC  <  Combat Informatioln Center  =  (MB) punct de colectare a informațiilor de luptă

         <  Counter-Intelligence Center  =  (SUA) Centru de contrainformații

         <  Counter-intelligence Corps  =  (SUA)  Serviciul de contraiformații

         <  commander-in-chief  =  comndandt superior

CICPF  < Commander-in-Chief Pacific Fleet  =  (SUA)  comandant al flotei din Oceanul Pacific

CIIC  <  counterintelligence interrogation center  =  punct de interogare al serviciului de contrainformații

CINCA FMED  < Commander-in-Chief Allied Forces Mediterranean Command =  comandant superior al forțelor aliate din Marea Mediteraneană

C-in-C Asiatic  <  Commander-in-Chief Asiatic Fleet  =  comandant al flotei din Asia de Est

CINCCENT   <  Commander-in-Chief Allied Forces Central Europe  =  (NATO)  comandant superior al forțelor aliate din Europa Centrală

CINCSOUTH  <  Commander-in-Chief Allied Forces Southern Europe  =  (NATO)  comandant superior al forțelor aliate din Europa de Sud

CIRES  <  Chief Inspector of Royal Engineer Store  =  inspector general pentru materiale de geniu

Civ Per  <  civil personnel  =  salariați civili

cl  <  caliber  =  calibrul unei arme

    <  class  =  contingent

    <  clearing station  =  punct de evacuare

    <  clerk  =  furier

clb  <  climb  =  punct de lansare/ tragere

Cl. D  <  classification of documents  =  clasificarea documentelor

Cl R  <  close reconnaissance  =  cercetare apropiată

CLUS  <  continental limits, United States  =  frontierele continentale ale SUA

CM  <  counter mortar  =  împotriva aruncătoarelor de mine

        <  Center of Mobilization  =  Centrul de mobilizare

        <  cruiser-mine layer  =  crucișător puitor de mine

Cm; Cmd  <  commander  =  comandant

CMA  <  clothing monetary allowence  =  normă de echipament

           <  Court of Military Appeals  =  Curtea Militară de Apel

CMB  <  combined munition board  =  (SUA) Comitetul unit pentru muniții

Cmdg  <  commanding  =  comandant

Cmdo  <  commando  =  (MB) comando, detașament de diversiune. șoc

Cmdr  <  commander  =  comandant șef

            <  commander  =  comandor

            <  commander  =  (MB)  cavaler al unui ordin clasa a II-a

cmf  <  camouflage  =  camuflaj, camuflare, mascare

CMIO  <  Counter- Mortar Intelligence Officer  =  ofițer al grupe de cercetare pentru mijloacele destinate lupte cu aruncătoare de mine

Cml C  <  chemical corps  =  trupe chimice

Cml Decon  <  chemical decontamination  = degazare

Cml Mort  <  chemical mortar  =  (SUA) aruncător de mine chimice/ fumigene

CMO  <  confidential monthly order  =  ordin secret lunar

CMP  <  Corps of Military Police  =  Poliția Militară

C.M.P. <  Commissioner of Metropolitan Police  =  (MB) Comisar al poliției metropolitane

CMR  <  Court of Martial Reports  =  protocoale ale tribunalului militar

CN  <  cannon  =  turn, artilerie

CO  <  camouflage officer  =   ofițer al serviciului de camuflare

        <  change order  =  ordin de schimbare

        <  Command Orders  =  ordine ale comandamentului

        <  commanding officer  =  comandant

        < commission officer  =  ofițer

        < conscientious objector  =  persoană care refuză să satisfacă serviciul militar din

           convingeri religioase sau morale

        <  commission order  =  ordin emis de comisie

COA  <  Controller of Ordnance  Accounting  =  controlor pentru evidența materialelor tehnic-artileristice

COAB  <  Commanding Officer of Air Base  =  (SUA) comandant al bazei aeriene

Co B  <  Commander of Base  =  comandant al bazei

Co-bomb  <  cobalt bomb  =  bombă cu cobalt

COC  <  civilian occupation clasification  =  lista cu spațialități civile

           <  combat operations center  =   centrul de operațiuni de luptă

COD  <  close-order drill  =  instrucție de front

Co < Chief Of Engineers  =  (SUA) șeful trupelor de geniu

C of A  <  Chief of Artillery  =  comandant al artileriei

C of CWS  < Chief of Chemical Warfare Service  =  șef al serviciului chimic militar

C of FA  <  Chief of Field Artillery  =  comandantul artileriei de câmp

C of I  <  Chief of Information  =  șeful serviciului de propagandă

C of O  <  Chief of Ordnance  =   șef al serviciului înzestrare tehnico-artileristică

Col Cmdt  <  colonel în funcție de brigadier

Coll Bn  <  Collecting Battalion  =  (SUA) batalion de evacuare

Coll Co  <  Collecting Company  =  (SUA) companie de evacuare

Coll St  <  Collecting Station  =  (SUA) punct de evacuare

CO (M)  <  motorized company  =  companie motorizată

Com  <  command  =   1. comandament 2. grupare de trupe  3.

Com  AS Com  <  Commander Air Support Command  =  Comandant al comandamentului de sprijin al aviației

Com Base For  <  Commander Base Force  =  comandant al bazei

Com Bat Div  <  Commander of Battleship Division  =  comandant de divizion de nave de linie

COMBATUS  < Commander of Battleship United States Fleet  =   comandantul flotei de nave de linie a Statelor Unite

COMBOSQ  <  Commanding Officer of the Bombardment Squadron  =  comandant de escadrilă de bombardament

Combat Z  <  zonă de luptă

COMCARDIV  <  Commander Carrier Division  =  comandant de divizion de portavioane

COMCRUDIV  <  Commander Cruiser Division  =  comandant de divizion de crucișătoare

COMDESDIV  <  Commander Destroyer Division =  comandant de divizion de distrugătoare

COMDGEN  <  Commandeing General  =  comandant cu grad de general

COMD PS  <  Commanding Post-Master  =  (MB) comandat al serviciului poștei militare

CMDRILLRON  <  Commander Drill Squadron  =  comandant al escadrei de nave școală

COMG AF  <  Comanding Air Force  =  comandant al aviației militare

commd  <  commissioned  =  avansat la grad de ofițer; delegat pentru realizarea unei misiuni

Comm O  <  Communication Officer  =  șef al serviciului transmisiuni

compl  <  complement  =  efectiv al forțelor militare sau personalul unei nave 

Compn  <  companion  =  cavaler al unui ordin clasa a III-a

COMSURDIV  <  Commander Submarine Division  =  comandant al unui divizion de submarine

COMSUBFOR  <  Commander Submarine Force  =  comandant al grupării de submarine

COMSUBRON <  Commander of Submarine Squadron  =  comandant al escadrei de submarine

COMTRAINRON  < Commander Training Squadron  =  comandant al escadrei de nave școală

Con Cp  <  convalescent camp  =  tabără de convalescență

COPF  <  Commanding Officer’s  position finder  =   aparat de ochire al comandantului de divizion/ baterie

Corp  <  corporal  = caporal

COS  <  Certificate of Service  =   certificat de satisfacere a stagiului militar

          <  Chief of Staff  =  Șef de Stat Major

          <  Controller of Oversea Supply  =  controlor pentru aproviizionarea trupelor în afara

              metropolei

CP  <  climate pay  =  compensație pentru condișii climatice grele

        <  Construction Apprentice  =  (MB)  soldat recrut pentru construcții

cp  <  common pointed  =  (d. proiectil) cu ogivă obișnuită

cpc  <  common pointed capped  =  (d. proiectil) cu cap și ogivă obișnuită

CPX  <  Command Post Exercises  =  antrenamente/ exerciții de stat major și comandament

C Qm  <  Chief Quartermaster  =  intendent șef

CR  <  complete round  =  complet de muniție (tub cartuș și gloanțe)

        <  Constabulary Regiment  =  (MB) regiment de poliție

C.R.  <  Clothing Regulation  =  regulament de echipare a trupelor

C/R  <  Certificate of Retirement  =  certificat de trecere în rezervă

CRA  <  commuted ratio allowence  =  compensație bănească pentru alimente

CRASC  <  Commander Royal Army Service Corps  =  șef al serviciilor aprovizionare și transport ale armatei

CRC  <  complete round charge  =  complet de muniție (tub cartuș și gloanțe)

C R Dept  <  Central Records Department  =  arhiva  militară centrală

CRH  <  calibre-radius-head  =  raza de curbură a ogivei proiectilului exprimată în calibre

CRO  <  Command Routine Order  =  ordin pentru administrație și front

         <  Corps Routine Order  =  ordin pentru administrație și front pe corp de armată

CRS  <  Camp Reception Station  =  punct de control/ primire al taberei

          <  Chief of regulating staff  =  șef al serviciului de dirijare a circulației

CRUBATFOR  <  Cruiser Battle Force  =  (SUA) grupare operativă de crucișătoare

Cruit  <  Recruiting Office  =  punct de recrutare

           <  Recruiting Officer  =  ofițer de recrutare

CS  <  close support  =  suport nemijlocit

       < current strength  =  efectiv prezent

CSG  <  Combat Service Group  =  grupă de deservire în companie

CSO  <  Chief Staff Officer  =  ofițer cu vechimea cea mai mare în Statul Major

CTD  <  Central Training Depot  =  depozit central de materiale pentru instrucție

CTE  <  Commander Task Element  =  comandant al unei subunități operative

CTF  <  Commander Task Group  =  comandant al unei grupe oeprative

C Tn  <  Combat train  =  tren de luptă

CTO  <  Chief Treasury Officer  =  șef al serviciului financiar

           < Chief Transportation Officer  =  șef al subunităților de transport

           <  Chief Tank Officer  =  comandant al trupelor de tancuri

C Tps  <  Corps Troops  =  unitățilorecorpului de armată

CTSC  <  Corps Troops Supply Column  =  coloană de aprovizionare a unităților corpului de armată

CUT  <  cutter  =  vedetă, cuter, șalupă

CV  <  command vehicles  =  automobilul comandantului

CVR  <  carrier vessel reactor  =  eactor atomic pentru portavioane

cw  < concertina wire  =  baraj de sârmă ghimpată în spirală

CWO  <  Chief Warrant Officer  =  plutonier major 

CWP  <  Coast Watch Post  =  post al pazei de coastă

CWPE  <  chemical war protective equipment  =  echipament de protecție  antichimică

CWS  <  chemical warfare school  =  școala chimică militară

cy  <  company  =  companie, subunitate