c. < clearance = (com.) soldare, lichidare

                        (ec.) achitarea taxelor vamale, cliring

C.A. < chartered accountant = contabil autorizat

         < chief accountant = contabil șef

        < controller of accounts = controlor/ inspector de conturi

C/A  <  capital account = evidența capitalului de bază

C/A  <  credit account = evidența creditului; credit; cont creditor; partea din dreapta a unui cont

c.a.f  <  cost and freight = costul transportului (în contul vânzătorului); preț cu includerea valorii și frahtului

c. & i. < cost and insurance = preț cu includerea costului și asigurării

cap.  <   capital = capital

carr. ford.  <    carried forward = de reportat, reportat

C.A.X.  <  cash book = registru de casă

C/B  <  cash book = registru de casă

C.B.D.  <  cash before delivery = plata anticipată, plata înainte de livrare

CBRM  <  cash by return mail = plata în numerar cu poșta retur

CC  <  cash credit = credit în numerar

        <  cashier’s check = cec de bancă

        < country clearing = plata cecurilor de către sucursală/ filială

C/C <  clean credit = credit în alb, fără asigurare

Contr. < Chief Controller = inspector șef

C.D.  <  creditor’s damage = deficit datorat creditorului

C/D <  certificate of deposit = certificat de depunere

         < customs declaration = declarație vamală

cd     < cash discount = rabat pentru plată în numerar

cdf  < cost and freight = cost și fraht

CDO  <  central distributing office = oficiul central de distribuire

CDV <  cash debit voucher  =  garanție pentru plată în numerar

CEA  <  Commodity Exchange Authority = (MB) Direcția de regularizare a comerțului cu produse agricole

         <  Consiliul economic consultativ

Cert. Inv.  <  certified invoice = factură certificată

CF   <   carriage free  =  1. transport gratuit  2. franco plătit

CFE  <  contractor furnished equipment  =  echipament furnizat de contractor

c.f.i.  <  cost, freight and insurance  =  preț de cost, fraht și asigurare

c.g.a.  <  cargo’s proportion of general average  =  raportul dintre costul încărcăturii și pierderile produse de avarierea navei

CGE <  Comptroller-General of Economy  =  controlor general pe linie economică

Cge. pd.  <  carriage paid  =  transport plătit

chge  <  charge  =  preț, cost, a încasa

chgs  <  charges  =  cheltuieli

chgs. pd.  <  charges paid  =  transport plătit

  1. ppd < charges prepaid  =  transport plătit anticipat

Cir. Let.  <  circular letter =  scrisoare de credit

                   < cask  =  butoi

                   < clearance  =  soldare, lichidare

                   <  clove  = (MB) clove – unitate de măsură pentru greutăți (3,628 kg pentru unt sau brânză, 3,175 kg pentru lână)

c/o <  certificate of origin  =  certificat de proveniență a mărfii

CoD; c.o.d.  <  cash on delivery  =  plata la livrare, plata prin ramburs

consgt.  Consʹt  <  consignment  =  încărcătură, lot de marfă, conosament

cont.  <  contract  =  contract,a  încheia un contract

Contr.  <  contract  =  contract,a  încheia un contract

             <  contracted  =  contractat, scurtat, redus

conv.   <  convert  =  a converti

Co.-op.  <  cooperation  =  cooperație

co-par.  <  co-partner  =  asociat, membru al unei asociații

co-part  <  counterpart  =  copie, duplicat

CPA  <  certified public accountant  =  revizor contabil autorizat

CPC  < civil property custodian  =  custode pentru bunuri particulare

C. pd  <  carriage paid  =  transport plătit

C py  <  charter-party  =  contract de navlosire pentru transport maritim; închirierea unui vas pentru transportul mărfurilor

Cr.  <  credit  =  credit

Ctg.; ctge  <  cartage  =  cost al transportului auto

CTM  <  capacity-ton-miles  =  capacitate de transport în tone/ milă

CTTB  <  Central Trade Test Board  =  Comisia pentru verificarea aptitudinilor profesionale

cur.  <  currency  =  valută

CWC   <   country whence consigned  =  țara din care sosește transportul