Majoritatea adjectivelor au grade de comparație.

Gradele de comparație sunt:

Pozitiv              –                                 frumos

 

Comparativ   de superioritate       mai frumos

                         –  de egalitate                  tot atât de frumos

                         –  de inferioritate          mai puțin frumos

 

Superlativ    – relativ                       cel mai frumos

                        – absolut                      foarte frumos

 

OBSERVAȚII     Superlativul absolut se mai poate forma prin:

  1. a)       adverbe și locuțiuni adverbiale legate de adjectiv prin prepoziția de: extraordinar, grozav, minunat, neînchipuit, din cale afară, nespus, fantastic de frumos. Adverbul tare se leagă d i r e c t de adjectiv.
  2. b)      diferite expresii în care adjectivul este însoțit de un substantiv ce-i dă valoare de superlativ absolut:

Ex. deștept foc,

foc de deștept,

deștept nevoie mare

3. c)      repetarea adjectivului: era o fată frumoasă, frumoasă

4. d)     lungirea și repetarea unei vocale: maaare, acruuu

Vezi adjective fără grade de comparație