Mișcare filozofică, științifică, estetică, literară care s-a manifestat în Europa, întâi în Anglia și Franța, în secolul al XVIII-lea cunoscută și sub numele de epoca luminilor.

TRĂSĂTURI:

  • caracterul antifeudal și antidespotic; se afirmă suveranitatea poporului, ideea dreptului natural și contractul social  și se cere anularea privilegiilor feudale.
  • spirit rațional, materialist și laic;
  • emancipare prin cultură și educație a poporului.

Școala Ardeleană este cel dintâi nucleu luminist în cultura română, manifestat în Transilvania la sfârșitul secolului al XVII-lea începutul secolului al XIX-lea.

 Vezi SURSE