IT′S TIME + PAST TENSE ⇒ este un pic târziu pentru acțiune

It′s time you had that shower. E timpul să faci duș. (e cam târziu)

IT′S TIME + FOR + ACC + LONG INFINITIVE (CU TO) ⇒ este momentul să se facă acțiunea

It′s time for me to have the shower. E timpul să-mi fac dușul.

IT′S TIME + PAST TENSE COUNTINUOUS ⇒pune accentul pe caracterul continuu al acțiunii

It′s time she was painting her house. E timpul să-și zugrăvească casa.