TENDINȚE ȘI DIRECȚII, TRĂSĂTURI, REPREZENTANȚI

1. REALISMUL

Trăsături:

 • observație social psihologică
 • tipizare
 • complexitatea personajelor
 • atitudine critică

Reprezentanți:

 • Ion Creangă
 • I.L. Caragiale
 • Ion Slavici
 • Barbu Șt. Delavrancea
 • Duiliu Zamfirescu
 • Alexandru Vlahuță
 • George Coșbuc
 • Gala Galaction
 • Octavian Goga
 • Ion Agârbiceanu ș.a.

2. SĂMĂNĂTORISMUL (revista Sămănătorul, 1901)

Trăsături:

 • paseism
 • idilism
 • sentimentul dezrădăcinării
 • interes pentru folclor, sat, natură

Reprezentanți:

 • George Coșbuc (parțial)
 • Alexandru Vlahuță (parțial)
 • Șt. O. Iosif
 • Emil Gârleanu
 • Duiliu Zamfirescu (parțial)
 • Octavian Goga (parțial) ș.a.

3. POPORANISMUL (revista Viața Românească, 1906)

Trăsături:

 • simpatie față de țăran
 • ostilitate față de idilism
 • atitudine realist critică
 • idealul luminării poporului

Reprezentanți:

 • Garabet Ibrăileanu (ideolog literar)
 • Jean Bart
 • Calistrat Hogaș (parțial)
 • Mihail Sadoveanu (parțial) ș.a.

4. SIMBOLISMUL (revista Literatorul, 1880)

Trăsături:

 • cultivarea simbolului
 •  sugestie verbală
 • corespondențe
 • muzicalitate interioară
 • reverie
 • inovație prozodică

Reprezentanți:

 • Alexandru Macedonski (ideolog)
 • Șt. Petică
 • Dimitrie Anghel
 • Ion Minulescu
 • George Bacovia ș.a.

Vezi SURSE