TIPURI DE LOCUȚIUNI

Locuțiunile sunt sunt grupurile de cuvinte care prezintă o unitate de sens și pot îndeplini rolul de substantiv, adjectiv, verb, adverb prepoziție, conjuncție

 A. LOCUȚIUNI SUBSTANTIVALE

 1. aducere aminte          amintire
 2. băgare de seamă        observare
 3.  părere de rău             regret
 4. ținere de minte            memorie

 B. LOCUȚIUNILE ADJECTIVALE

 1.  om cu stare – bogat
 2. om cu scaun la cap – înțelept
 3. lucru de căpătâi – principal
 4. om cu dare de mână – darnic
 5. om de nimic – josnic
 6. cu chef – vesel

 C. LOCUȚIUNI VERBALE:

 1. a-și aduce aminte  –  a-și aminti
 2. a băga de seamă – a observa
 3. a da năvală – a năvăli
 4. a o lua a fugă – a fugi
 5. a sta de veghe – a veghea
 6. a da din gură – a vorbi

D. LOCUȚIUNI ADVERBIALE

 1. din când în când  – rareori
 2. din vreme-n vreme – uneori
 3. din ce în ce – tot mai
 4. calea-valea – gata
 5. harcea parcea  ­– praf
 6. târâș-grăbiș – lent, încet

E. LOCUȚIUNILE PREPOZIȚIONALE

 1. substantiv
articulat în fața, în spatele, în urma, în privința, din partea, din pricina etc.
nearticulat față de, în loc de, la un loc cu, din cauză că etc.
 1. adverb
urmat de prepoziție: împreună cu, alături de, în afară de etc.
la origine adjectiv, urmat de prepoziție: relativ la, potrivit cu
articulat: în afara, pe dinafara, pe dinăuntrul
 1. cu adjectivul „tot” cu tot cu

F. LOCUȚIUNI CONJUNCȚIONALE

fără să, cu toate că, după ce, măcar că/să, în afară că, chiar dacă, de parcă, înainte de/să, pentru că, pe lângă că, fără ca, fără ca să, din cauză că, din pricină că, în caz că, în loc să, cu toate că, în ce chip, cât timp, ori de câte ori, de vreme ce, pe măsură ce, după ce, până ce, de îndată ce, imediat ce, numai ce etc.