MANY = mulți, multe  – se folosește cu substantive n u m ă r a b i l e

Many children enjoy playing on computers. –  Multor copii le place să se joace pe calculator
This house has too many doors.  –  Casa asta are prea multe uși.

FEW = puțin, puține, puțini   –   se folosește cu substantive n u m ă r a b i l e

Few children read books nowadays. –  Puțini copii citesc cărți în ziua de azi.
I’ve got few flowers in my garden.   –  Am puține flori în grădină.
Few people have flown to the moon.  –  Puțini oameni au zburat pe lună.

A FEW = câteva, ceva – se folosește cu substantive n u m ă r a  b  i l e. Indică un număr mic, dar suficient.

A few children are playing football in the courtyard. Câțiva copii joacă fotbal în curtea școlii.
I’ve got a few books. – Am ceva/câteva cărți. (nici multe, dar nici puține)
There were a few people in that room.  –  Erau câțiva oameni în camera aceea.

MUCH = mulți, multe  – se folosește cu substantive n e n u m ă r a b i l e (sugar, tea, bread, money, information, time etc)

We spent much time looking for a flat.  –  Am pierdut mult timp căutând un apartament.
I was provided with as much information as possible.  –  Mi s-au pus la dispoziție/ Am primit toate informațiile posibile/ disponibile.
I don’t take much sugar in my tea. = Nu pun mult zahăr în ceai.
ATENȚIE  several = mai multe se folosește cu substantive n u m ă r a b i l e 
I read several books on Wolrd War II. - Am citit mai multe cărți despre al doilea 
război mondial.

LITTLE = puțin, puține, puțini   –   se folosește cu substantive n e n u m ă r a b i l e

He started his business with little money.  –  Și-a început afacerea cu puțini bani.
A baby requires much attention.  –  Un copil mic cere multă atenție.

A LITTLE = câteva, ceva (nici mult, dar nici puțin)- se folosește cu substantive                   n e n u m ă r a b i l e. Indică o cantitate mică, dar suficientă. 

She eats a little bread.  –  Mănâncă ceva pâine.
ATENȚIE În vorbirea colocvială 
a lot of 
lots of 
plenty of pot fi folosite cu substantive numărabile și nenumărabile 
a lot of money    a lot of people     a lot of books
lots of money     lots of people     lots of books 
plenty of money   plenty of people   plenty of books