MAY este un verb modal care se folosește doar la timpul prezent. Pentru timpurile trecut și viitor, may este substituit de to be allowed to, to be permitted to

MAY se folosește:

I. pentru a cere sau a acorda permisiunea:

  • May I borrow your pencil?
 • You may leave the room.

Neacordarea permisiunii se redă prin may not/ mayn’t (mai rar).

  • You may not go to the cinema.
 • You may not take your ball to the school.

II. pentru o   cerere sau o rugăminte politicoasă.

  • May I help you?
 • May I use your computer, please?

ATENȚIE!!! În această situație folosirea lui MIGHT implică nesiguranța în ceea ce privește răspunsul.

 • Might I use your computer? (răspunsul ar putea să fie „nu”) 

III. MAY + infinitiv prezent ⇒ posibilitate prezentă sau viitoare

  • I may get paid today/ tomorrow. Se poate să iau banii azi/ mâine.
 • I might get paid today/ tomorrow.  S-ar putea să iau banii azi/ mâine.

MIGHT + infinitiv prezent ⇒posibilitate îndepărtată

 • If we made noise, he might hear us.

IV. MAY + infinitiv perfect ⇒ o speculație despre o acțiune trecută.

 • They may have arrived. – Se poate (ca ei) să fi venit

MIGHT indică un grad de nesiguranță. 

 • They might have arrived. S-ar putea să fi venit.

MIGHT se folosește pentru a exprima:

I. o cerere insistentă, vorbitorul fiind iritat de realizarea unei acțiuni.

 • You might help with that exercise. Ai putea să mă ajuți cu exercițiul.

ATENȚIE!!! În această situație folosim  MIGHT + infinitiv scurt (fără to)

II. reproșul privind neefectuarea unei acțiuni din trecut.

 • You might have told me about that party. Ai fi putut să-mi spui de petrecere.

ATENȚIE!!! În această situație folosim MIGHT + infinitiv perfect