Gramatica limbii române consemnează opt moduri grupate în două categorii

  • moduri personale
  • moduri nepersonale

I. Modurile personale

a. indicativ (acțiune reală)

                                        –  prezent – Eu cânt.
imperfectEu cântam.
perfect compus – Eu am cântat.
perfect simplu – Eu cântai.
mai mult ca perfectEu cântasem.
viitorEu voi cânta.
viitor anteriorEu voi fi cântat.

b. Conjunctiv (acțiune realizabilă, posibilă)

prezentEu să cânt.
perfect – Eu să fi cântat.

c. Condițional-optativ (condiție, acțiune dorită)

prezent – Eu aș cânta.
perfectEu aș fi cântat.

c. Imperativ (îndemn, poruncă)

pozitiv – Cântă! Cântați!
negativNu cânta! Nu cântați!

II. Modurile nepersonale

a. Infinitiv (numele acțiunii)

prezenta cânta
perfecta fi cântat

b. Gerunziu (împrejurarea) – cântând

c. Participiu (acțiune suferită de un obiect) – cântat

d. Supin (scopul, destinația, proveniența) – de cântat