Numele predicativ (NP) arată o însușire, o calitate a subiectului sau îl identifică.

SE EXPRIMĂ PRIN:

Adjectiv

Cea mică era cea mai harnică și frumoasă.
Casa nu era mare, dar era luminoasă.

Participiu cu valoare adjectivală

Satul era scufundat în întuneric.
ATENȚIE la distincția dintre PV la diateza pasivă (a fi + participiu) și PN, mai ales la 
verbele tranzitive. Sensul lexical este cel care ne ajută să facem distincția.
Ușa este deschisă. - PN
Ușa este deschisă brusc (de cineva). PV, diateza pasivă

Substantiv

 • în nominativ
Copiii sunt oglinda părinților.
Casa-i casă, masa-i masă.
 • în acuzativ
Biblioteca este de lemn.
Cărțile sunt de la părinții mei.
 • în genitiv
Este contra regulamentului să joci fără echipament.

Adjectiv substantivizat (primește mărci ale substantivului – articolul)

 • în nominativ
           Tu erai deșteptul care mi-a suflat la examen?
 • în acuzativ
                      Părul era de un arămiu cu reflexe roșcate.

Pronume

 • în nominativ
Casa este a lui.
a lui este aparent la genitiv. Provine dintr-o construcție formată cu nominativul - casa este 
casa lui - în care pronumele posesiv este la nominativ, iar articolul a ține locul acelui 
substantiv în nominativ, prin urmare este în nominativ.
 • în acuzativ
Este dintre aceia care prețuiesc intimitatea.
Tu nu ești ca mine.
 • în genitiv
Erau toți împotriva/contra mea.

Numeral

Era al doilea la catalog.
În total eram zece.

Verb

 • la supin
Atmosfera era de nedescris.
 • la infinitiv
Ajunsese a sacrifica toate orele libere pentru cartea sa.

Adverb

E greu să răspunzi la astfel de întrebări.

Interjecție

E vai de noi dacă nu plecăm acum.