unsprezece   nu unşpe

doisprezece  nu doișpe

douăzeci și doi   nu douășdoi

Un procent de trei la sută – este pleonasm deoarece procent înseamnă la sută. 
Pentru a evita spunem trei procente. 
TVA-ul a crescut trei procente.