SUBIECT – Cine? (pentru ființe) Ce? (pentru lucruri) întrebarea se pune la verb.

PREDICAT – Cine este subiectul?  Ce este subiectul? Cum este subiectul? Ce se spune despre subiect?

ATRIBUT – Care? Ce fel de? A, al, ai, ale cui?  Câți, câte?

COMPLEMENT DIRECT – Pe cine? Ce?

COMPLEMENT INDIRECT – Cui?

COMPLEMENTUL PREPOZIȚIONAL – La cine? La ce? Cu cine? Cu ce? Despre cine? Despre ce? Pentru cine? Pentru ce? Împotriva cui? Asupra cui? etc.

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE CAUZĂ Din ce cauză? Din ce pricină?

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL CONDIȚIONAL – Cu ce condiție?

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE LOC – Unde? Încotro?

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE MOD – Cum?

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE TIMP – Când?

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE SCOP – În ce scop? Cu ce scop?

COMPLEMENT DE AGENT – De cine/ ce este făcută acțiunea?