FORMĂ

[aff.] Subiect + had + been + verb -ing

He had been practicing the piano for an hour by three o’clock. La ora 3, exersase la pian timp de o oră .

[interr.]  Had + subiect+ been + verb -ing?

Had he been practicing the piano for an hour by three o’clock ?

[neg.] Subiect + had not/ hadn't + been + verb -ing

She had not/ hadn’t been practicing for an hour by three o’clock.

UTILIZARE

A. Past Perfect Continuous exprimă o acțiune trecută anterioară unui moment din trecut  sau unei alte acțiuni din trecut, continuând până la acel moment.

ATENȚIE Past Perfect Continuous pune accent pe durată.

Momentul trecut se exprimă prin

    • since – momentul începerii acțiunii

 

  • for – durata acțiunii

He had been waiting for an hour when she returned. – Aștepta de o oră când ea se întoarse.

He had been waiting for her ever since he went out. – O aștepta de când ieșise afară.

B. exprimă o acțiune al cărei rezultat este vizibil într-un anumit moment din trecut

The boy was wearing shorts as he had been playing tennis. 

        Băiatul purta șort fiindcă jucase tenis.

The grass was wet because it had been raining all night. 

        Iarba era udă fiindcă plouase totă noaptea.

C. exprimă o acțiune repetată

He had been calling her. O tot chema.

D. exprimă o acțiune care nu a fost încheiată

He had been repairing the car. = Repara  mașina. ( nu a terminat de reparat)